CREFO BIROJS
Kredītinformācijas BIROJS, kas nodrošina
Centralizētu sistēmu, Racionālu pieeju, Efektīvu pārvaldību, Finanšu informāciju, Objektīvu vērtējumu
gan uzņēmumiem pieņemot kredītlēmumus un pārvaldot ikdienas kredītrisku, gan privātpersonām,
kuras ilgtermiņā ir ieinteresētas veidot un pārraudzīt savu kredītvēsturi.

A/S CREFO Birojs kā Latvijā licencēts kredītinformācijas birojs ir dibināts ar mērķi pilnveidot kredītinformācijas apriti Latvijā, apvienot būtiskākos informācijas avotus, lai radītu pilnvērtīgu un ilgtspējīgu kredītinformācijas sistēmu - CREFO BIROJU.

CREFO Biroja mērķis ir vienlaicīgi sekmēt gan atbildīgu kreditēšanu, gan godprātīgu aizņemšanos.

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību un rekomendācijas tās ierobežošanai, uzņēmums AS CREFO Birojs apmeklētājus klātienē nepieņem.

Jautājumus saistībā ar CREFO BIROJS iekļauto informāciju fiziskā persona var noskaidrot tiešsaistes režīmā autentificējoties CREFO Biroja sistēmā www.crefobirojs.lv vai zvanot pa tālr. +371 67339050 darba dienās no plkst. 08:00 – 16:30.

Reģistrējoties CREFO Birojā Jums būs iespēja tiešsaistē

  • Saņemt informāciju par Jūsu finanšu saistībām
  • Uzraudzīt un pārvaldīt savu kredītinformāciju
  • Savlaicīgi reaģēt, ja konstatējat neprecīzu informāciju
  • Ierobežot jaunu saistību uzņemšanos